Service

Aquatica Serviceverkstad

Vår garanti är din säkerhet. Vi har många års erfarenhet av service på de flesta av marknadens regulatorer och behörighet från tillverkarna att utföra service på deras produkter. För att du ska kunna dyka på ett säkert sätt, krävs att du  tar hand om dig själv och din utrustning.
Din regulator, Bcd, torrdräkt, dykdator och dykflaska behöver ses över och kontrolleras en gång om året.

Regulatorservice

I vår verkstad erbjuder vi regulatorservice med reparationsgaranti. Service på regulator och optisk inspektion av  dykflaskan bör göras varje år. Servicen görs för att säkerställa konstant och jämnt luftflöde från regulatorn och att det inte finns rost eller annan förorening i dykflaskan. Regulatorns första och andra steg rengörs i en ultraljudstvätt och vi byter ut de delar som respektive tillverkare kräver. Dessutom kontrolleras sekundärtrycket och andningsmotståndet mäts och ställs in efter respektive tillverkares rekommendationer. 

Pris: Från 1,500kr

Batteribyte i dykdatorer

Vi utför batteribyte på de flesta dykdatorerna på marknaden.
Alla datorer provtrycks efter batteribytet och en servicegaranti ges på utfört arbete.

Pris: Från 450kr

Byte av latextätningar på torrdräkter

Vi byter hals- och handledstätningar på samtliga skaldräkter på marknaden.

Pris: Från 750kr

Provtryckning av dykflaskor

Vi ombesörjer även provtryckning och invändig blästring av dykflaskor. Obligatorisk provtryckning görs vart femte år och är ett krav för att du skall kunna fylla din dykflaska. 

Pris: Från 1200 kr

Kontakta service på mail post@aquatica.se eller ring butiken