Dykning med funktionsvariationer

Aquatica erbjuder även dykutbildning för för dig med begränsad rörlighet och/eller sensoriska störningar, eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med specialutbildad instruktör.

Utbildningen sker enskilt som vår VIP kurs och i lugn och kontrollerad miljö. Vi erbjuder utbildning även för dykpartner som vill dyka med partner med funktionsvariationer.