Divemaster

Padi  Divemaster kurs är den första professionella kursen i vårt program och ett måste om ditt mål är att bli dykledare eller instruktör. Kursen leder till den första nivån inom ledarskapsutbildning i dykvärlden. Som Divemaster kan du söka jobb på dykcentra här hemma eller utomlands, och guida certifierade dykare under ytan. Du kan också assistera en dykinstruktör på många  kurser.
 Divemaster innebär också att vara ett föredöme, som andra dykare kan se upp till och sträva efter att efterlikna.
Som med våra flesta kurser erbjuder vi en individuellt upplagd kursplan som passar dina tider.
Under kursen kommer du att assistera någon av våra instruktörer på de tre grundkurserna OWD, AOWD OCH Rescue Diver.
Att vara aktiv i vårt dyksällskap före och under kursen är en stor fördel, eftersom det krävs 60 loggade dyk för att bli en certifierad Divemaster.

Förkrav

Rescuediver och EFR certifikat. Högst två år gammalt.
18 år fyllda.
Godkänt läkarintyg, högst ett år gammalt.
40 loggade dyk vid kursstart.
60 loggade dyk vid certifiering.
Goda kunskaper i engelska. Studiematerialet är skrivet på engelska.
Egen komplett dykutrustning inklusive torrdräkt, flaska och vikter.
Deep Diver Certifikat.
Night Diver Certifikat.
Navigation Certifikat.

Kursupplägg

Teori: Självstudier. Klassrumspresentationer. Skriftlig teoriexamen.
Praktik: Bassängträning med fysiska test och hur man assisterar en instruktör under utbildning.
Medverka och assistera en dykledare vid dykutfärder eller dykresa.
Assistera i samband med en OWD kurs och en fortsättningskurs.

Ingår

Teori, praktik, luftfyllning samt PADI´s Divemaster Crew Kit. I detta ingår allt teori mtrl, Encyklopedin DM manual och samtliga slates.

Pris: 8500kr