Emergency First Response (EFR)

Ibland uppstår en situation i din vardag, då du säkert skulle uppskatta kunskaper i första hjälpen och hjärt och lungräddning. Någon skadar sig i köket och blodflöde uppstår,  En person får en hjärtattack på bussen, Du blir vittne till en trafikolycka med personskador eller en restauranggäst sätter maten i halsen och kan inte andas.
Som du säkert inser har du glädje av dessa kunskaper även i vardagen och inte bara i samband med dykning.
Ditt EFR certifikat är ett bevis på att du är utbildad i hjärt och lungräddning, första hjälpen och kan använda en defibrillator samt kan ge primär vård med ren syrgas.

Första Hjälpen

Skadebedömning, Skär/stickskador, benbrott, stopp i luftvägar bland annat.
Syrgashantering.
HLR med hjälp av Automatiserad Extern Defibrillator. (AED)
Den här kursen borde alla gå, oavsett om man är dykare eller ej.
Varför ska jag som dykare gå min EFR kurs hos Aquatica?
Svar: Kursen vänder sig speciellt till dykare och de situationer som kan uppstå i samband med dykning. Utbildning i handhavande av defibrillator ingår. Detta verktyg blir alltmer vanligt på offentliga platser.

Förkrav

12 år fyllda.

Kursupplägg

Teorin görs genom självstudier. Parktiken sker kvällstid eller under en helg.
Då får du praktiskt öva på skadebedömning, HLR, Första Hjälpen,
spjälkning, defibrillering och syrgasbehandling.

Pris: 1.500kr