• 50120_5star_IDCWeb
  • padi-elearning-open-water-diver-course
  • padi-elearning-nitrox-specialty-diver-course

verkstad

Verkstaden på Aquatica dykarskola, Limhamn, Malmö

Verkstaden på Aquatica dykarskola

Garantiservice

I vår verkstad erbjuder vi regulatorservice med reparationsgaranti.

Arbetet omfattar översyn och årlig service av Scubapro,  Apeks,  Aqualung  och Poseidon regulatorer.

Vi ombesörjer även provtryckning och invändig blästring av dykflaskor.

Serva din regulator varje år

Service på regulator och inspektion av flaska bör  göras varje år. Servicen görs för att säkerställa konstant och jämnt luftflöde från Din regulator och att Du inte har rost eller annan förorening i Din dykflaska.

Vad innebär en regulatorservice?

Första och andra steg rengörs i en ultraljudstvätt , och vi byter ut de delar som respektive tillverkare kräver.

Sekundärtryck och andningsmotstånd mäts och ställs in efter respektive tillverkares rekommendationer.

Pris för en regulatorservice / Regulator, Octopus och Manometer /   1800 kr

 

Provtryckning vart femte år är ett krav för att Du skall kunna fylla Din dykflaska.

Pris för provtryckning inklusive invändig blästring  Från 1000 kr