P.g.a. byte av operatör har vi ingen vidarekoppling från vårt 040 nummer.

V.g. ring 0705-155504 i stället.

Vi räknar med att vidarekopplingen av vårt 040 nummer kommer i gång inom kort.